โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820018
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเคมีในลำไยหลังการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต
  Change in Chemical Composition of Longan(Dimocarpus Longan Lour)after Treatment with Potassium Chlorate
หัวหน้าโครงการ : สุกัญญา มหาธีรานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุกัญญา มหาธีรานนท์
หัวหน้าโครงการ
สุนันทา วังกานต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พาวิน มะโนชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิสัณห์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบสารอินทรีย์ในใบ ยอดอ่อน และผลลำไยของต้นลำไยที่ได้รับสารโพแทสเซียมคลอเรต โดยการสกัด แยก และวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี เปรียบเทียบกับต้นลำไยที่ไม่ได้รับสารโพแทสเซียมคลอเรต

2. ศึกษาผลของปัจจัยร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบสารอินทรีย์ในใบ ยอดอ่อน และผลลำไยของต้นลำไยที่ได้รับและไม่ได้รับสารดังกล่าว อันได้แก่ พันธุ์ อายุ และทำเลที่ปลูก

สถิติการเปิดชม : 1,954 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 226 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th