โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920036
ชื่อโครงการ : การสร้างไก่เนื้อไทยสายพันธุ์ตาก
  Thai Broiler Chicken Tak-Line Establishment
หัวหน้าโครงการ : ยอดชาย ทองไทยนันท์
ทีมวิจัย :
ยอดชาย ทองไทยนันท์
หัวหน้าโครงการ
วิสุทธิ์ หิมารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพโรจน์ ศิริสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรทัย รอดเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสทือน สัมฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. ปรับปรุงพันธุ์แม่ไก่พันธุ์ตากใช้เป็นสายแม่พันธุ์ที่เกิดจากไก่ลูกผสม 3 สายพันธุ์(SBR)เพื่อให้ผลิตลูกไก่เนื้อไทยตามวัตถุประสงค์ได้ปีละ 120-130 ตัวต่อแม่ ซึ่งเป็นจำนวนลูกที่คุ้มในการลงทุนผลิต

2. ปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวให้มีอัตราเติบโตเร็ว เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อไทยให้ได้น้ำหนักเป้าหมาย 1.5 กก. โดยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นที่สุด

3. ได้ไก่เนื้อไทยที่เลี้ยงง่าย โตเร็วจากแรกเกิดจนถึงน้ำหนักส่งตลาดที่ 1.5 กก. เนื้อแน่น กลิ่นหอม หน้าอกกว้างและยาว

4. สาธิตการเลี้ยงไก่เนื้อไทยในรูปแบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อย ที่จุดสาธิตในศูนย์ฯตากและในหมู่บ้านเกษตรกรที่ต้องการร่วมโครงการ

สถิติการเปิดชม : 2,393 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 658 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th