โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5020045
ชื่อโครงการ : ผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อระดับความเป็นกรด-ด่างในลำไส้เล็กและไส้ตัน ประชากรของแบคทีเรียชนิด Bifidobacterium, Lactobacillus และ Escherichia coli ในลำไส้เล็ก ระดับภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิต ส่วนสัดของวิลไลและประ
  Effects of Fructooligosaccharides from Onion (Allium cepa) on pH of Small Intestine and Caeca; Bifidobacterium, Lactobacillus and Escherichia coli Population in Small Intestine; Humoral Immunity; Villi Morhphometrics and Productive Performance in Broilers
หัวหน้าโครงการ : วรพล เองวานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรพล เองวานิช
หัวหน้าโครงการ
ฐานยา โกมุทรินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นพคุณ ภักดีณรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไชยวัฒน์ ไชยสุต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัญญา คงนวลจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นวลอนงค์ นาคคง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อระดับ pH ในทางเดินอาหารของไก่เนื้อ

2. เพื่อศึกษาผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อจำนวนประชากรของแบคทีเรียชนิด Bifidobacterium , Lactobacillus และ Escherichia coli ในลำไส้เล็ก

3. เพื่อศึกษาผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อระดับภูมิคุ้มกันแบบไม่พึ่งเซลล์ของไก่เนื้อ

4. เพื่อศึกษาผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ กลูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดส และ TBARS ในเยื่อบุลำไส้ของไก่เนื้อ

5. เพื่อศึกษาผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อความยาวของวิลไลและความลึกของ Crypt ในลำไส้ส่วนอีเลียม (Ileum) ของไก่เนื้อ

6. เพื่อศึกษาผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและความหนาแน่นของจุลินทรีย์ของลำไส้เมื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อีเลคตรอน

7. เพื่อศึกษาผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อ

สถิติการเปิดชม : 1,882 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 368 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th