โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5020046
ชื่อโครงการ : ผลของการเสริมผักหนาม (Lasia spinosa Thw.) ทดแทนยาปฎิชีวนะในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการให้ผผลิตของไก่เนื้อและไก่ไข่
  Effect of Lasia spinosa Thw. to Compensate Antibiotic Supplementation on Growth and Productive Performance in Broilers and Layers
หัวหน้าโครงการ : สุนทรีพร ดวนใหญ่
ทีมวิจัย :
สุนทรีพร ดวนใหญ่
หัวหน้าโครงการ
ดำรงชัย โสกัณทัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรรเพชญ โสภณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชชุกร ชุมแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณวิภา สุทธิไกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ผักหนามในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของของไก่เนื้อ และไก่ไข่

2. เพื่อศึกษาผลของการใช้ผักหนามในอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ และไก่ไข่

3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ผักหนามทดแทนยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

4. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำผักหนามมาใช้เพื่อประโยชน์ในคน

สถิติการเปิดชม : 3,496 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 638 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th