รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050097
ชื่อโครงการ : เทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
  Thermoplastic Elastomer from Microwave-Reclaimed Shoe Sole Scrap and Low Density Polyethylene
หัวหน้าโครงการ : ดวงดาว อาจองค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดวงดาว อาจองค์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟ และพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สถิติการเปิดชม : 688 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา (324 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 91 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400