รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050124
ชื่อโครงการ : การหาลักษณะเฉพาะของจุดตำหนิดำในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
  Characterization of the black spot defect in earthenware product
หัวหน้าโครงการ : อภินนท์ นันทิยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภินนท์ นันทิยา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. วิเคราะห์หาชนิดของแร่ที่มีแมงกานีสเป็นองค์ประกอบ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดตำหนิจุดดำและคราบดำบนผิวของ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสามารถในการละลายของสารประกอบแมงกานีสในน้ำ

2. ศึกษาผลของขนาดอนุภาค ระยะเวลา และความชื้นที่มีต่อการเกิด ตำหนิจุดดำและคราบดำบนผิวของผลิตภัณฑ์

3. หาแนวทางแก้ไขตำหนิที่เกิดขึ้น

สถิติการเปิดชม : 1,489 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 162 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400