โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130039
ชื่อโครงการ : โครงการนำร่อง "ศูนย์สังเกตการณ์ภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการเรียนรู้"
  Center for research-based learning on Global Environment Observation (CGEO)
หัวหน้าโครงการ : ฉันทนา เชาว์ปรีชา
ทีมวิจัย :
ฉันทนา เชาว์ปรีชา
หัวหน้าโครงการ
ชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชยการ คีรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยา วิมลถนอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. จัดตั้งศูนย์สังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูล โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีรับสัญญานในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค

2. เป็นแหล่งข้อมูลภาวะการเปลี่ยนแปลงโลก และข้อมูลดาราศาสตร์ ซึ่งสามารถให้บริการ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้นำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยภายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

3. สร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ระดับเยาวชน ให้มีความสามารถเป็นวิทยากร

4. ฝึกเยาวชนให้มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

5. จัดกิจกรรมเป็นตัวอย่างและกระตุ้นสังคม เมื่อมีปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 3,371 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 443 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th