โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190008
ชื่อโครงการ : โครงการประเมินโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
 
หัวหน้าโครงการ : เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อติดตามผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนที่ได้มีการส่งงานตี่อ สกว.เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนความก้าวหน้าและความต่อเนื่องของโครงการระยะสั้นและระยะยาว 2.เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผลกระทบที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธ์ดผยแพร่ข้อมูล การนำเป็นบทเรียนและบูรณาการกับกิจกรรมด้านอื่นของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3.เพื่อหาข้อสรุปของคุณค่าหรือความคุ้มค่าของการลงทุนสนับสนุนโครงการของการลงทุนและวิเคราะห์หาบทเรียนจากการสนับสนุนดังกล่าว 4.เพื่อเสนิแนะเชิงนโยบายและการดำเนินงานต่อ สกว.ในการสนับสนุนโครงงานวิจัยในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 1,876 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 412 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th