โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5240060
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
  Decision Support System for Kalasin Province as strategy planning
หัวหน้าโครงการ : วิเชียร เกิดสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิเชียร เกิดสุข
หัวหน้าโครงการ
วิริยะ ลิมปินันทน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิตยา สิทธิหงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สำราญ พิมราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สม นาสอ้าน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนาลยา หนานสายออ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการประสานงานและแผนของจังหวัด

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสคร์จังหวัด 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร (การเพิ่มผลผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร 3 พืชหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย)

3. ศักยภาพบุคลากรรองรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สถิติการเปิดชม : 1,842 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 416 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th