โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5250059
ชื่อโครงการ : เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท
  University Tourism Linkage Grant:Master Level (UTL-GM)
หัวหน้าโครงการ : เทิดชาย ช่วยบำรุง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เทิดชาย ช่วยบำรุง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างคลังสมองซึ่งเป็นองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานและองค์ความรู้ที่สามารถยกระดับไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ ได้ โดยเฉพาะระดับท้องถิ่นและจังหวัด

2) เพื่อพัฒนาบุคลากร (นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและภาคีอื่นๆ ในพื้นที่พร้อมสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ทางการท่องเที่ยวร่วมกัน (Collaborative Tourism Knowledge Management)

3) เพื่อพัฒนาระบบวิจัยด้านการท่องเที่ยวในสถาบันการศึกษาผ่านนักศึกษาและอาจารย์

4) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

5) เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีทางการท่องเที่ยวเพื่อการยกระดับข้อมูลในการนำไปใช้ประโยชน์

6) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์และรุ่นใหม่ทางด้านการท่องเที่ยว

7) เพื่อสร้างกลไกติดพื้นที่โดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นตัวตั้ง

8) เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์และความสัมพันธ์ของภาคีทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 2,363 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,681 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th