โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320001
ชื่อโครงการ : การสร้างสายพันุธ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสหกิจชุมชน
  Establishment of "Korat Meat Chicken" Strain for Small and Micro Community Enterprise (SMCE) Production
หัวหน้าโครงการ : บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
ทีมวิจัย :
บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
หัวหน้าโครงการ
วิทธวัช โมฬี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมชัย หอมตา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรรัตน์ โมฬี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทิศา เข็มผะกา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีระชัย ช่อไม้
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพลิน เมินกระโทก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรในการทำให้กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมเป็นอาชีพที่เข้าสู่ระบบวิสาหกิจชุมชน SMCE (Small and micro community enterprise)

2. เพื่อทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และการยอมรับของตลาดของลูกผสมพื้นเมืองไก่ไข่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่ผสมระหว่างไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ เพื่อเลี้ยงในเชิงการค้า

3. เพื่อทดสอบคู่ผสมที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นสายแม่พันธุ์เพื่อใช้ผลิตไก่เนื้อลูกผสม 50% ที่มีลักษณะตามความต้องการของชุมชนและตลาด

4. เพื่อพัฒนาไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวจากศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี กรมปศุสัตว์ ไปเป็นไก่สายพ่อพันธุ์ สายพันธุ์เหลืองโคราชที่มีความจำเพาะกับไก่สายแม่พันธุ์พัฒนาขึ้น

สถิติการเปิดชม : 2,272 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 436 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th