โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340014
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : สมโชติ อ๋องสกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมโชติ อ๋องสกุล
หัวหน้าโครงการ
สรัสวดี อ๋องสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้เครือข่ายในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

2) เพื่อให้เครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนารายวิชาประวัติศาสตร์ในหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหนุนช่วยกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการสอนของครู

3) เพื่อให้เครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่ได้หนุนเสริมด้วยการสร้างชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนที่หลากหลายมิติตามแนวทางของศาสตร์ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา ฯลฯ สำหรับครูและทำหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์เชียงใหม่สำหรับ ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายและสนุก

4) เพื่อสังเคราะห์และวิเคราะห์บทเรียนการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้เครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 890 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (Local learning enrichment network หรือ LLEN) (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 406 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th