โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430002
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของเอ็นโซ่ต่อการผันแปรของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในรอบปีบริเวณประเทศไทย
  Impact of Inter-annual Variability of Southwest Monsoon causes by ENSO in Thailand
หัวหน้าโครงการ : จรูญ เลาหเลิศชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จรูญ เลาหเลิศชัย
หัวหน้าโครงการ
สันติ ซัมดิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกันยาณี ยะวิญชาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรรวี สิทธิชีวภาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดุษฎี ศุขวัฒน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบผลกระทบของเอ็นโซ่ต่อทิศทางและความแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณประเทศไทย รวมทั้งการผันแปรของการเริ่มต้น/สิ้นสุดฤดูฝนของประเทศไทยช่วง ENSO

2. เพื่อทราบกลไกของระบบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยเชื่อมโยงกับ ENSO

สถิติการเปิดชม : 1,473 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 211 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th