โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5490002
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ รับใช้ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน
 
หัวหน้าโครงการ : อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์และทบทวนองค์ความรู้กระบวนการจัดการงานวิจัยที่สามารถพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชน ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน

2) เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไข/ปัจจัยที่เอื้อ-ไม่เอื้อ ต่อการจัดการงานวิจัยลักษณะนี้

3) เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน ให้ได้ทดลองประยุกต์ใช้ "การจัดการงานวิจัย CBMAG และ CBPUS" เพื่อสร้างคนสู่อาชีพที่สามารถรับใช้ชุมชน

4) เพื่อหาแนวทางสร้างเครือข่ายการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชน

5) เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการเผยแพร่บทเรียนเกี่ยวกับพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชน ผ่าน "บทความทางวิชาการ"

สถิติการเปิดชม : 3,328 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 248 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th