โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520036
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อเป็นอาชีพที่มั่นคงของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านน้ำตกแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : ดวงดี ไฝนันตา
ทีมวิจัย :
ดวงดี ไฝนันตา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบ (model) การสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อเพิ่มรายได้เสริมอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร

2. เพื่อให้เป็นฟาร์มต้นแบบสำหรับสมาชิกในเครือข่าย/ในโครงการ เกษตรกรในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง

3. จำนวนเริ่มต้นที่ 10 ครัวเรือน และจะสามารถขยายผลต่อไปได้มากกว่า 200 ครัวเรือนในอนาคต

4. เลี้ยงไก่ครอบครัวละ 500-1000 ตัวสามารถสร้างรายได้เดือนละ 2500-5000 บาท

5. ส่งเสริมการขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สถิติการเปิดชม : 772 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 118 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th