โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520042
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อการค้าของชุมชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 
หัวหน้าโครงการ : วรศิลป์ มาลัยทอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรศิลป์ มาลัยทอง
หัวหน้าโครงการ
สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองให้สามารถเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์แบบครบวงจรได้

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตไก่พื้นเมืองขุนออกสู่ตลาดได้ตลอดปี

4. เพื่อให้ได้ระบบอาชีพการเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมืองแต่ละระยะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 903 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 114 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th