โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520044
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : กชพร ศิริโภคากิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กชพร ศิริโภคากิจ
หัวหน้าโครงการ
บุญเลิศ สินธุมัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ซิมโอน ปัญญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เชียงใหม่ จำนวน 10 ราย

2) เพื่อสร้างองค์ความรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารหยาบลดต้นทุนอาหารสำเร็จรูปเพื่อการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

3) เพื่อให้เป็นฟาร์มต้นแบบสำหรับสมาชิกในเครือข่าย/ในโครงการ เกษตรกรในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง

4) เพื่อสร้างอาชีพผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ในพื้นที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเปิดชม : 929 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 136 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th