โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520047
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบยั่งยืนโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 
หัวหน้าโครงการ : สุวิทย์ โชตินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิทย์ โชตินันท์
หัวหน้าโครงการ
สุรเชษฐ์ ปิ่นทิพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปราณี รอดเทียน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนใน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ขับเคลื่อนเครือข่าย และมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สนับสนุนโดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรจำนวน 15 ราย เป็นกลุ่มขนาดกลาง 30 แม่ จำนวน 15 ราย

2. เพื่อสร้างต้นแบบระบบการจัดการการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ไก่ที่สะดวก เหมาะสมกับเกษตรกร และให้ผลคุ้มค่าที่สุดอย่างน้อย 1 ต้นแบบ

3. เครือข่าย สามารถผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไม่ต่ำกว่า 15,000 ตัว

สถิติการเปิดชม : 919 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 158 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th