โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520048
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพหลักในรูปแบบเครือข่ายอย่างยั่งยืนในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : ปราณี รอดเทียน
ทีมวิจัย :
ปราณี รอดเทียน
หัวหน้าโครงการ
ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ โชตินันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำให้เป็นอาชีพหลักของเกษตรกร โดยส่งเสริมในรูปแบบของเครือข่ายการผลิตครบวงจร

2. เพื่อศึกษาต้นแบบระบบอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ในรูปแบบเครือข่ายที่บริหารจัดการหลักโดยกลุ่มเกษตรกร จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร โดยมีหน่วยงานราชการในอำเภอดอยหล่อ เป็นหน่วยงานสนับสนุน

สถิติการเปิดชม : 1,014 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 261 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th