โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520050
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการผลิตลูกไก่ประดู่หางดำเพื่อเลี้ยงส่งตลาดในรูปไก่สดอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : กฤดา ชูเกียรติศิริ
ทีมวิจัย :
กฤดา ชูเกียรติศิริ
หัวหน้าโครงการ
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์ และลูกไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยง การจัดการ การตลาด ให้แก่กลุ่มเกษตรกรหน้าใหม่การสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

4. เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่สนใจและสามารถเลี้ยงไก่ประดู่หางดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการรองรับปริมาณความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

สถิติการเปิดชม : 746 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 98 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th