โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520053
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของชุมชนบ้านห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : วาที คงบรรทัด
ทีมวิจัย :
วาที คงบรรทัด
หัวหน้าโครงการ
วศิน เจริญตัณธนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพการเพาะเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกษตรกรนำร่องจำนวน 4 ราย จากหมู่บ้านห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญในอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ และสามารถต่อยอดสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 878 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 195 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th