โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520071
ชื่อโครงการ : การสร้างหอบำบัดก๊าซ SO2 มาตรฐานแบบเปียกด้วยระบบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสดในเชิงการค้า
  Standard Wet Scrubber of SO2 with Re-circulated for Fumigation Fresh Longan
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
หัวหน้าโครงการ
จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการออกแบบและสร้างหอบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) มาตรฐานแบบเปียกเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสดซึ่งเหมาะสมและสามารถนำมาใช้กับกระบวนการรมผลลำไยสดในเชิงอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือเชิงการค้าได้
สถิติการเปิดชม : 1,476 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 107 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th