รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5540001
ชื่อโครงการ : ผลกระทบทางสังคมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการครอบครองที่ดินและนโยบายดินของอาเซียน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
 
หัวหน้าโครงการ : วิลฟริต แอนเดรียส เฮร์มันน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิลฟริต แอนเดรียส เฮร์มันน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในอาเซียน เยอรมนี/ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา/ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ที่เกี่ยวกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย

2.นำเสนอข้อแนะนำทางนโยบายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการครอบครองที่ดินภายใต้การพิจารณาถึงเงื่อนไขทางสังคม
สถิติการเปิดชม : 1,971 ครั้ง
ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน (58 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 508 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400