โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550023
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
  Creative Ecotourism Development of Dong Phayayen - Khao Yai Natural World Heritage Creative Ecotourism Development of Dong Phayayen - Khao Yai Natural World Heritage
หัวหน้าโครงการ : ชลธร ชำนาญคิด : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนุชยา ชำนาญคิด
หัวหน้าโครงการย่อย
ชลธร ชำนาญคิด
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : ๑ เพื่อศึกษาและประเมินสถานภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที ๒ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

และจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา ๓ เพื่อศึกษาและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้งานง่าย แต่มีประสิทธิภาพและจัดทำระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ แนวทางและบทเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการจัดการ

สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ศึกษา

๔ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

๕ เพื่อจัดทำแนวทางและแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่เหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่

สถิติการเปิดชม : 2,580 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,084 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th