โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550028
ชื่อโครงการ : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  Strengthening Upland Community By using Community-Based Tourism As a Tools : A Case of Kallayaniwattana, Chiang Mai, Thailand
หัวหน้าโครงการ : ดวงพร อ่อนหวาน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม
หัวหน้าโครงการย่อย
ดวงพร อ่อนหวาน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอกัลยาณิวัฒนา อย่างเหมาะสม

2) เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ของอำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ด้วยตนเอง

3) เพื่อการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมายตามธรรมชาติและวัฒนธรรม และแผนที่สีเขียว (Green Map) ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (7 Green Concept) ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 2,458 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,891 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th