โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550035
ชื่อโครงการ : การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล
  The Standard of Safe Journeys for Foreign Tourists
หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ แตะกระโทก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุญพล มีไชโย
หัวหน้าโครงการย่อย
วัฒนวงศ์ รัตนวราห
หัวหน้าโครงการย่อย
ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
หัวหน้าโครงการย่อย
สุรชัย ศิลาวรรณ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
หัวหน้าโครงการ
ปัณรสี ขอนพุดซา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จินตวีร์ เกษมศุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. ทราบสถานการณ์ ความเสี่ยง ช่องว่างด้านการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

2. จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเพื่อดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวสำหรับคนไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยเฉพาะระบบป้ายจราจร ป้ายบอกทางสถิติการเปิดชม : 2,277 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,781 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th