โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5550067
ชื่อโครงการ : การศึกษาอุปสงค์เพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทานของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง
  A Study on Demand for the Adjustment of Supply Tourism in Thailand Toward Middle East Tourists
หัวหน้าโครงการ : อิศรา ศานติศาสน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สาริกา ค้าสุวรรณ
หัวหน้าโครงการย่อย
ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์
หัวหน้าโครงการย่อย
อิศรา ศานติศาสน์
หัวหน้าโครงการ
รสชงพร โกมลเสวิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง

2. เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง

3. เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ คือ มาเลเซีย และสิงคโปร์

4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการและภาคธุรกิจในการนำไปปรับปรุงการให้บริการที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางสถิติการเปิดชม : 1,716 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 992 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th