โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620006
ชื่อโครงการ : การสร้างสายพันธุ์ "ไก่เนื้อโคราช" เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุนชน ระยะที่2
  Establishment of "Korat Meat Chicken" Strain for Small and Micro Community Enterprise (SMCE) Production, second phase
หัวหน้าโครงการ : อมรรัตน์ โมฬี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อมรรัตน์ โมฬี
หัวหน้าโครงการ
วิทธวัช โมฬี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมชัย หอมตา
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทิศา เข็มผะกา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีระชัย ช่อไม้
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพลิน เมินกระโทก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาไก่สายพ่อและแม่พันธุ์และไก่เนื้อโคราชให้มีความสามารถในการเป็นเครื่องมือที่เข้มแข็งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในระดับวิสาหกิจชุมชน โดย

2. เพื่อพัฒนาความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการใช้ไก่เนื้อโคราชและไก่พ่อแม่พันธุ์เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชน

3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อนำไก่เนื้อโคราชเข้าสู่ตลาดระดับกลางและระดับสูง

4. เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการเลี้ยงและการจัดการไก่เนื้อโคราชและไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมกับไก่ กลุ่มเกษตรกร และผู้บริโภค

สถิติการเปิดชม : 1,627 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 212 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th