โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620016
ชื่อโครงการ : คุณค่าโภชนาการ และดัชนีน้ำตาลของผลไม้ไทยนิยมรับประทานในประเทศไทย
  Nutritional Value and Glycemic Index of Thai Fruits Commonly Consumed in Thailand
หัวหน้าโครงการ : รัชนี คงคาฉุยฉาย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประไพศรี ศิริจักรวาล
หัวหน้าโครงการย่อย
รัชนี คงคาฉุยฉาย
หัวหน้าโครงการ
อชิรญา คำจันทร์ศุภสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ริญ เจริญศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยที่ 1

1. วิเคราะห์หาปริมาณ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร เพื่อใช้ในการคำนวณ 1 หน่วยบริโภคของผลไม้ และใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณหาปริมาณ available glucose ในผลไม้ไทยบางชนิด (เพื่อนำข้อมูลส่งต่อให้กับโครงการย่อยที่ 2 (ดัชนีน้ำตาล)

2. วิเคราะห์หาปริมาณโฟเลต และเกลือแร่ ได้แก่ โพแทสเซียม แมกเนเซียม และฟอสฟอรัส

3. วิเคราะห์หาปริมาณอนุพันธ์แคโรทีนอยด์ 6 ชนิดในผลไม้ไทยบางชนิด (Zeaxanthin, lutein, ?-cryptoxanthin, lycopene, ? and ? carotene)

4. วิเคราะห์หาปริมาณเฟลโวนอยด์ 8 ชนิดในผลไม้ไทย (ferulic acid, myricetin, quercetin, luteolin, naringenin, kaempferol, apigenin, hesperetin)

5. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณอนุพันธ์แคโรทีนอยด์และปริมาณเฟลโวนอยด์ และใยอาหารในผลไม้ไทยชนิดต่างๆ หรือนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของผลไม้ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยที่ 2

1. เพื่อหาดัชนีน้ำตาลในผลไม้ไทยทั้งหมด 21 ชนิด

สถิติการเปิดชม : 2,419 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,293 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th