โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620026
ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง
 
หัวหน้าโครงการ : รภัสสา จันทาศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รภัสสา จันทาศรี
หัวหน้าโครงการ
สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุริยา ยิ่งรัตนสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐชัย จันทชุม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สนอง เศษโม้
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมตตา เก่งชูวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มะละกอให้มีปริมาณ คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นเหมาะกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

2. วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มะละกอให้มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

3. วิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารสำหรับมะละกอในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

4. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามะละกอให้กระจายสู่พื้นที่เป้าหมาย

5. ส่งเสริมการผลิตมะละกอในพื้นที่เป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลัก

6. เพื่อสร้างฐานพันธุกรรมของมะละกอในประเทศ

7. เพื่อสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตมะละกอสู่ชุมชน

สถิติการเปิดชม : 630 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th