โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5630008
ชื่อโครงการ : การพยากรณ์ฝนล่วงหน้าในคาบเวลาฤดูกาลสำหรับประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติของความเชื่อมโยงระยะไกลในระบบมหาสมุทรกับบรรยากาศ
 
หัวหน้าโครงการ : ปัทมา สิงหรักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปัทมา สิงหรักษ์
หัวหน้าโครงการ
อัศมน ลิ่มสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดนัย ทิพย์มณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนรายละเอียดและความน่าเชื่อถือของระบบและวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับการพยากรณ์ภูมิอากาศล่วงหน้าในคาบเวลาฤดูกาลของประเทศไทย

2. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระยะไกลของความผิดสภาพจากปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในประเทศไทย

3. พัฒนากรอบแนวคิดและโครงสร้างของโมเดลทางสถิติสำหรับพยากรณ์ฝนล่วงหน้าในคาบเวลาฤดูกาล

4. การบูรณาการ output และผลการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าร่วมกันของแต่ละโครงการ

สถิติการเปิดชม : 1,258 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,272 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th