โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5630018
ชื่อโครงการ : การสำรวจและศึกษาอิทธิพลของแอ่งดินอ่อนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับผลบริเวณที่ตั้งต่อคลื่นแผ่นดินไหว
  Exploration and Investigation of Sedimentary Basin Effect in the Greater Bangkok Area on Seismic Site Effects
หัวหน้าโครงการ : นคร ภู่วโรดม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นคร ภู่วโรดม
หัวหน้าโครงการ
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. สำรวจความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินในระดับลึกถึงชั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายหิน (Rock-like material) และประเมินความลึกที่เป็นแอ่งดินอ่อนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยเทคนิคการตรวจวัดคลื่นผิวดิน (Microtremor)

2. วิเคราะห์ผลการตอบสนองของชั้นดินด้วยแบบจำลองที่สร้างจากข้อมูลความเร็วคลื่นเฉือนถึงระดับชั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายหิน เพื่อประเมินกำลังการขยายคลื่นจากแผ่นดินไหว

3. จัดทำแผนที่แสดงความแตกต่างด้านพฤติกรรมขยายคลื่นแผ่นดินไหวที่พื้นที่ต่าง ๆ จากข้อมูลการตอบสนองของชั้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหว

4. นำเสนอข้อมูลด้านการพฤติกรรมขยายคลื่นแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบโครงสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว

สถิติการเปิดชม : 428 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th