รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640052
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
หัวหน้าโครงการ : สุมนทิพย์ จิตสว่าง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุมนทิพย์ จิตสว่าง
หัวหน้าโครงการ
นัทธี จิตสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

2.เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

3.เพื่อศึกษาถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

4.เพื่อจัดความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและประชาชนทั่วไป

สถิติการเปิดชม : 2,004 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 302 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400