โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5650021
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีน เพื่อจัดทำมาตรการการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้านำเข้า
  Impact of ASEAN Economics Community and China FTA to Provide the Framework of Business Model and the Standard Imported Products
หัวหน้าโครงการ : วรินทร์ วงษ์มณี
ทีมวิจัย :
วรินทร์ วงษ์มณี
หัวหน้าโครงการ
วัชรวี จันทรประกายกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทิ สุทธิการนฤนัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติ ท่องแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนิตนันทน์ กุลทนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรารัตน์ ธีระศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า มาตรการ/มาตรฐานสินค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนต่อธุรกิจหรือผู้ประกอบการไทย โดยเลือกศึกษามาตรฐานสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

2.2 เพื่อหาองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนา ข้อเสนอแนะ แนวทางป้องกันและทางรอด มาตรการการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการไทย

2.3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ กฎระเบียบและข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ภาครัฐควรปรับปรุงและตระหนักถึง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทย

สถิติการเปิดชม : 1,480 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 378 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th