โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0014
ชื่อโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยใน “ชนบท” ทาง ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
  Changes and the Creation of “Rural” Democratization in Lower Southern of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ทีมวิจัย :
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
หัวหน้าโครงการ
จรูญ หยูทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเลิศ จันทระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทภาคใต้ในมิติทางเศรษฐกิจ ตำแหน่งแห่งที่ทางสังคม โครงสร้างอารมณ์ความรู้สึก การจัดตั้งทางสังคม ระบบการเมืองวัฒนธรรม และการเมืองของประชาชนและชุมชน อันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยที่ทำให้ชุมชนมีตัวตน ตำแหน่งแห่งที่ ที่สามารถแสดงออกบนเวทีการเมืองระดับต่างๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน/ต่อรองเชิงอำนาจกับคนกลุ่มอื่นในสังคมทั้งที่ใกล้และไกลออกไป
สถิติการเปิดชม : 784 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 251 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th