โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0021
ชื่อโครงการ : การสืบค้นและจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  Exploration and Management of Historical Heritage for Tourism Development and Conservation of Wiang Nong Lom, Mae Chan District, Chiang Rai Province
หัวหน้าโครงการ : นิคม ธรรมปัญญา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิคม ธรรมปัญญา
หัวหน้าโครงการ
ประภาพร พนมไพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนากร สร้อยสุวรรณ
นักวิจัยที่ปรึกษา
ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
นักวิจัยที่ปรึกษา
สาคร โรจน์คำลือ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสืบค้นและถ่ายทอดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชน ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

2. เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย.HUB ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AECสถิติการเปิดชม : 2,007 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 790 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th