โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710010
ชื่อโครงการ : ปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง
  Problems and Opportunities of Institutionalization of Constitutional Independent Organs: A Case Study of Election Commission
หัวหน้าโครงการ : พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ทีมวิจัย :
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ธ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาบทบาทและความเชื่อทางการเมืองของกลุ่มทางสังคมที่มีต่อการสร้างคณะกรรมการเลือกตั้ง

2. ศึกษาปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันของคณะกรรมการเลือกตั้งในสามมิติ การสร้างระเบียบ การสร้างบรรทัดฐาน และการสร้างวัฒนธรรมความเชื่อ และวิเคราะห์ฐานคติและตรรกะของที่อยู่เบื้องหลัง

3. ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการเลือกตั้งใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับความเป็นสถาบัน

4. ศึกษาบริบทของอำนาจ ความขัดแย้ง และผลประโยชน์ของสังคมที่มีต่อกระบวนการสร้างความเป็นสถาบัน และความชอบธรรมของคณะกรรมการเลือกตั้ง

5. ศึกษาการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันของคณะกรรมการเลือกตั้ง

สถิติการเปิดชม : 892 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 253 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th