รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710045
ชื่อโครงการ : Cross-Border Economic Development, Human Security and Peace Building Process in Myanmar: A Case Study of the Dawei Roadlink Project in Tanintharyi Division
 
หัวหน้าโครงการ : นฤมล ทับจุมพล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นฤมล ทับจุมพล
หัวหน้าโครงการ
Carl Middleton
นักวิจัยร่วมโครงการ
Surada Chundasutathanakul
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : RESEARCH QUESTIONS

- What is the relationship between conflict transformation and FDI in infrastructure, in particular the Dawei Roadlink project?

- How is traditional and human security redistributed as a result of processes of conflict transformation and FDI in infrastructure at the local, national, and cross-border scale?

- What might the implications be of the plans and politics of returnee refugees for processes of conflict transformation and FDI in infrastructure, and redistribution of traditional and human security?
สถิติการเปิดชม : 430 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400