โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720040
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับสปอร์เชื้อราร่วมกับระบบการพยากรณ์เพื่อการทำนายและการจัดการโรคที่สำคัญในสวนทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม
  Application of fungal spore trapping technology combined with forecasting systems for prediction and management of durian diseases based participatory research
หัวหน้าโครงการ : มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
ทีมวิจัย :
มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
หัวหน้าโครงการ
วีระณีย์ ทองศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศพล ผลาผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนสปอร์ของเชื้อรา P. palmivora และ C. salmonicolor ตลอดจนเส้นใยของเชื้อรา R. solani ในแปลงทุเรียนที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ กับสภาพอากาศ ต่อการเกิดโรคใบไหม้ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา P. palmivora โรคราสีชมพูที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา C. salmonicolor และโรคใบติดที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา R. solani ตามลำดับ

2. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชื้อรา P. palmivora ในดิน กับสภาพอากาศ และใช้พืชอาศัยของเชื้อ P. palmivora เป็นตัวบ่งชี้ในการเกิดโรค

3. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของการเกิดโรคในแปลงทุเรียนซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อรา P. palmivora, C. salmonicolor และเชื้อรา R. solani ต่อความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน

สถิติการเปิดชม : 774 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 120 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th