โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720041
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลไม้ไทยต่อภาวะเครียดออกซิเดชันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์ HEK-293
  Antioxidant effects of crude extracts from Thai fruits on H2O2-induced oxidative stress in HEK-293 cells
หัวหน้าโครงการ : ศุภโชค มั่งมูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภโชค มั่งมูล
หัวหน้าโครงการ
ณัฏฐินี อนันตโชค
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา fingerprint และวิเคราะห์หาปริมาณ total phenolic contents ของสารสกัดจากผลไม้ไทย

2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลไม้ไทย ต่อการยับยั้งภาวะ oxidative stress ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลไม้ไทย ต่อการแสดงออกของยีนต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant genes) ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

สถิติการเปิดชม : 898 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 98 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th