โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720043
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนยุคใหม่แบบมีส่วนร่วม
  Participatory research on novel durian production technology development
หัวหน้าโครงการ : ยศพล ผลาผล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยศพล ผลาผล
หัวหน้าโครงการ
สุทิศา พินิจไพฑูรย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรี ปรีเปรมโมทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ ดีวัฒนวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมิตร คุณเจตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรงต้นทุเรียนแบบใหม่ เพื่อลดต้นทุน แรงงาน และสารเคมี

2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ

3. ศึกษาอิทธิพลของสภาพอากาศต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทุเรียน

สถิติการเปิดชม : 1,067 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 344 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th