โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57D0009
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว: ตลาดนักท่องเที่ยวจีน
  Tourism Development and Promotion for Chinese Tourists
หัวหน้าโครงการ : กรวรรณ สังขกร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กรวรรณ สังขกร
หัวหน้าโครงการ
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สามารถ สุวรรณรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราวิทย์ ญาณจินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิตินัดดา จินาจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเทพ นิ่มสาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและคนท้องถิ่น (โครงการย่อย 1)

2 เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน (โครงการย่อย 2)

3 เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (โครงการย่อย 1)

4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน (แผนงานวิจัย)สถิติการเปิดชม : 1,440 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,085 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th