โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810001
ชื่อโครงการ : จากชนชั้นกลางผู้ปกป้องประชาธิปไตยสู่ มวลมหาประชาชนผู้ปกป้องการเมืองเชิงศีลธรรม: ปฏิบัติการทางอุดมการณ์การเมืองเชิงศีลธรรมในหมู่ผู้ชุมนุมย่านธุรกิจสีลม-อโศก ในขบวนการต่อต้านทักษิณ
 
หัวหน้าโครงการ : กนกรัตน์ เลิศชูสกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. อะไรคือลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic status) ของมนุษย์เงินเดือนในย่านธุรกิจ? เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือฐานผลประโยชน์และค่านิยมของคนกลุ่มนี้

2. อะไรคือปัจจัยผลักดันที่ทำให้ชนชั้นกลางผู้มีการศึกษาเหล่านี้สนับสนุนขบวนการที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมและต่อต้านประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง ในช่วงต่างๆของขบวนการเคลื่อนไหว?

3. อะไรคืออุดมการณ์การเมืองเชิงศีลธรรมของชนชั้นกลางที่เชื่อมโยงพวกเขากับกับขบวนการต่อต้านทักษิณ

4. เหตุใด “การเมืองเชิงศีลธรรม” จึงประสบความสำเร็จในการระดมความสนับสนุนจากชนชั้นกลางจำนวนมหาศาลในกรุงเทพให้เข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่ม กปปส. ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพ.ค. พ.ศ. 2557

5. อะไรคือ โครงสร้างพื้นฐานทางอุดมการณ์ (ideological infrastructure) ที่เชื่อมโยงการเมืองศีลธรรมเข้ากับชนชั้นกลางจนเกิดการปฏิบัติการทางการเมืองของมวลชน ชนชั้นกลางเลือกรับกรอบอุดมการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาชนสาธารณะอย่างไรด้วยปัจจัยใด แล้วแปรเปลี่ยนสิ่งที่รับมานั้นไปสู่สิ่งใด การกระทำใด

สถิติการเปิดชม : 1,209 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 201 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th