โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810004
ชื่อโครงการ : ศีลธรรมของความรุนแรง และความรุนแรงของศีลธรรมในวิกฤตประชาธิปไตยไทย (2556-2557)
 
หัวหน้าโครงการ : ประจักษ์ ก้องกีรติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประจักษ์ ก้องกีรติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อทำความข้าใจและอธิบายว่าแกนนำ ผู้ชุมนุม และสื่อในสังกัดของกปปส. ให้ความหมายกับความรุนแรงที่ฝ่ายตนเป็นเหยื่อ (victim) อย่างไร

2.เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายว่าแกนนำ ผู้ชุมนุม และสื่อในสังกัดของกปปส. ให้ความหมายกับความรุนแรงที่ฝ่ายตนเป็นผู้กระทำการ (perpetrator) อย่างไร

3.เพื่อวิเคราะห์ว่าการให้ความหมายต่อความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อความชอบธรรม (legitimacy) ของความรุนแรงที่เกิดขึ้น

4.เพื่อวิเคราะห์ว่าการให้ความชอบธรรมต่อความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อความชอบธรรม (legitimacy) ของการชุมนุม

5.ความหมายต่อความรุนแรงของผู้ชุมนุมฝั่งกปปส. ถูกตอบโต้โดยขบวนการฝั่งตรงข้าม และกลุ่มอื่นๆ ในสังคมอย่างไร

สถิติการเปิดชม : 1,458 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 266 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th