โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810017
ชื่อโครงการ : การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญไทย
  The Judicialization of the Politics and Thai Constitutional Court
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ปรีชาศิลปกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าโครงการ
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการปรากฏตัวของแนวความคิดและความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองเชิงตุลาการ (Judicialization of the Politics)

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสร้างการยอมรับ/การโต้ตอบต่อบทบาทการเมืองเชิงตุลาการในประเทศต่างๆ ซึ่งจะเน้นในกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใหม่ (New Democracies) จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย, ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของไทย และส่งผลต่อการปรากฏตัวของศาลรัฐธรรมนูญของไทย

4. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสร้างการยอมรับ/การโต้ตอบต่อบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในสังคมไทย

สถิติการเปิดชม : 2,030 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 130 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th