โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820008
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ต่อการเกิดอนุมูลอิสระและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
  Effect of Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry var. samarangense on oxidative stress and vascular function in hypercholesterolemic rats
หัวหน้าโครงการ : วชิราวดี มาลากุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วชิราวดี มาลากุล
หัวหน้าโครงการ
วันทณี หาญช้าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัตดาว ภาษีผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชมพู่

2. เพื่อศึกษาผลของการบริโภคชมพู่ต่อภาวะอ้วน ระดับของไขมันในเลือด และ ค่าดัชนีการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง (atherogenic index) ในหนูที่มีไขมันในเลือดสูง

3. เพื่อศึกษาผลของการบริโภคชมพู่ต่อการเกิดอนุมูลอิสระและการแสดงออกของเอมไซม์ NADPHoxidases ในหลอดเลือดในหนูที่มีไขมันในเลือดสูง

4. เพื่อศึกษาผลของการบริโภคชมพู่ฤทธิ์ต่อโครงสร้างและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีไขมันในเลือดสูง

สถิติการเปิดชม : 969 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 86 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th