โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820014
ชื่อโครงการ : ศักยภาพของผลกล้วยไข่และน้ำว้าในการป้องกันมะเร็งผิวหนังในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยดีเอ็มบีเอและรังสียูวีบี
  Potential of banana (Musa sapientum L., Kluai Kai and Kluai Namwa cultivar) fruit on prevention of DMBA/UVB-induced skin cancer in mice
หัวหน้าโครงการ : จารุภา วิโยชน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จารุภา วิโยชน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเนื้อผลกล้วยไข่สุกในการป้องกันมะเร็งผิวหนัง ที่เกิดจากการได้รับรังสียูวีบีต่อเนื่อง รวมทั้งกลไกในการป้องกัน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี เช่น gallic acid, catechins และ beta-carotene ที่พบในกล้วยไข่และกล้วยน้ำว้าสุก

2. เปรียบเทียบการป้องกันการเกิดเนื้องอก ที่ผิวหนังหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งผิวหนังโดยได้รับสารกระตุ้นและรังสียูวีบี ร่วมกับได้รับกล้วยไข่สุก กล้วยน้ำว้าสุก หรือวิตามินซี

3. เปรียบเทียบสัดส่วนของกลูทาไธโอนในรูปที่ถูกรีดิวซ์และออกซิไดซ์ ในผิวหนังหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งผิวหนังโดยได้รับสารกระตุ้นและรังสียูวีบี ร่วมกับได้รับกล้วยไข่สุก กล้วยน้ำว้าสุก หรือวิตามินซี

4. เปรียบเทียบปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งผิวหนัง ได้แก่ 4-HNE และ COX-2 ในผิวหนังหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งผิวหนังโดยได้รับสารกระตุ้นและรังสียูวีบี ร่วมกับได้รับกล้วยไข่สุก กล้วยน้ำว้าสุก หรือวิตามินซี

สถิติการเปิดชม : 841 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 89 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th