โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820015
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของน้ำคั้นส้มโอต่อภาวะบกพร่องในการเรียนรู้และความจำในหนูเบาหวานชนิด 2
  Effect of Pummelo juice on learning and memory impairment in type 2 diabetic rats
หัวหน้าโครงการ : อัมพร จาริยะพงศ์สกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
หัวหน้าโครงการ
อรุษา เชาวนลิขิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทนา เมฆสีประหลาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาฤทธิ์ของน้ำคั้นส้มโอต่ออัตราการไหลเวียนเลือดที่สมองในหนูเบาหวานชนิด 2

2. ศึกษาฤทธิ์ของน้ำคั้นส้มโอต่อการเรียนรู้และความจำในหนูเบาหวานชนิด 2

3. ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของน้ำคั้นส้มโอในการป้องกันหรือฟื้นฟูการเรียนรู้และความจำในหนูเบาหวานชนิด 2 โดยศึกษาพารามิเตอร์ต่อไปนี้

- ระดับอินซูลิน และ ตัวรับอินซูลินในเนื้อเยื่อสมอง

- การสะสมของ A? และ tau protein ในเนื้อเยื่อสมอง

สถิติการเปิดชม : 838 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th