รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820021
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในผลหม่อนและมะม่วงน้ำดอกไม้
  Bioaccessibility and Antioxidant Activity of Mulberries and Mangoes cv. Namdokmai
หัวหน้าโครงการ : อลิษา สุนทรวัฒน์
ทีมวิจัย :
อลิษา สุนทรวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
พรพิมล กาญจนวาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมชัย วงษ์อารี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนพิศ จิระพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแอนโธไซยานินและ/หรือแคโรทีนอยด์ของผลหม่อนและมะม่วงน้ำดอกไม้ระหว่างกระบวนการย่อยอาหารในสภาพจำลอง

2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของแอนโธไซยานินและ/หรือแคโรทีนอยด์ของผลหม่อนและมะม่วงน้ำดอกไม้ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเยลลี่พร้อมดื่มผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติก

3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแอนโธไซยานินและ/หรือแคโรทีนอยด์ที่ผสมในผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มระหว่างกระบวนการย่อยอาหารในสภาพจำลอง

สถิติการเปิดชม : 1,104 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 133 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400