โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820035
ชื่อโครงการ : คุณสมบัติในการยับยั้งการก่อกลายพันธุ์และป้องกันการเกิดมะเร็งของผลไม้ไทย
  Antimutagenic and Cancer Chemopreventive Activities of Thai fruits
หัวหน้าโครงการ : ดาลัด ศิริวัน
ทีมวิจัย :
ดาลัด ศิริวัน
หัวหน้าโครงการ
อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาคุณสมบัติต้านการก่อกลายพันธุ์จากสารก่อกลายพันธุ์ที่พบในอาหารของผลไม้ไทย

2. ศึกษาคุณสมบัติป้องกันการเกิดมะเร็งในระยะเริ่มแรก (initiation) ของผลไม้ไทยชนิดต่างๆ โดยใช้วิธีการคัดกรองจากการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์ (Phenotypic screening) ในเซลล์ Raji

3. วิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลไม้ไทยและศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของผลไม้ไทย

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งของผลไม้ไทย

สถิติการเปิดชม : 859 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 95 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th